mis_on_s6jakunst

Sõjakunst – see on ainulaadne kompleks teadmisi, oskusi ja kogemusi, aga ka viis nende kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks kõigi nende toimingute raames, mis puudutavad inimese esmast ülesannet jääda ellu olgu siis lahingus või mis tahes muus ekstreemses olukorras. Seetõttu haarab sõjakunst väga laia teemade ringi, hõlmates mitte ainult erinevaid käsitsivõitluse- ja relvatehnikaid, vaid ka näiteks taktikat ja strateegiat, oskust anda esmaabi, kasutada ravimtaimi, erinevaid psühhoregulatsiooni tehnikaid jne.

Sõjakunsti harjutamise taktikaliseks eesmärgiks on omandada oskus jääda ellu võitluses, strateegiliseks eesmärgiks aga olla terve ja õnnelik ning elada kaua ja täisväärtuslikult.

Eesti Käsitsivõitluse Assotsiatsioon tervitab kõiki huvilisi! Oleme oma teemaderingi laiendanud ja tulemas on palju uusi huvitavaid koolitusi. Ootame nii uusi sõpru kui vanu tuttavaid.

Peatse kohtumiseni!
Tanel Lihtmaa
Eesti Käsitsivõitluse Assotsiatsiooni peainstruktor

 

Eesti Käsitsivõitluse Assotsiatsioon pakub koolitusi nii kursuste, seminaride kui ka personaaltreeningute näol järgmistel teemadel:

Sõjaväeline käsitsivõitlus:

 • Erinevate külmrelvade (nuga, tääk, labidas) kasutamine
 • Tulirelva kasutamine külmrelvana lähivõitluses
 • Improviseeritud relvad (kiiver, rihm, kivi jne)
 • Spetsiifilise füüsilise ja psüühilise ettevalmistuse alused

Käsitsivõitlus politseinikele, vanglaametnikele või turvatöötajatele:

 • Pipragaasi, kumninuia või teleskoopnuia kasutamine kurjategija kinnipidamisel
 • Kinnipidamine, konvoeerimine ja läbiotsimistehnikad
 • Potentsiaalse kurjategija käitumise ja taktikate tundmaõppimine

Funktsionaalne enesekaitse tavainimestele:

 • Pipragaasi kasutamine enesekaitseks
 • Legaalsete enesekaitsevahendite kasutamine
 • Paljakäsitehnikad ründe tõrjumiseks
 • Potentsiaalse ründaja käitumise ja taktikate tundmaõppimine

Põhja-Euroopa rahvaste traditsioonilised võitlus- ja tervendamispraktikad:

 • Ajalooliste relvade (nui, tapper, mõõknuga) kasutamine ja traditsioonid
 • Erinevad loodusravi diagnostikameetodid
 • Ravimtaimede kasutamine
 • Saunaravi
 • Tundlike punktide ja tsoonide mõjutamisel baseeruvad teraapiad põhjala kultuuris

 

Infot alustavate või käimasolevate koolituste kohta leiad lehelt algavad kursused ning meie Facebooki-lehelt.
Kursusi, seminare ja personaaltreeninguid on võimalik ka tellida.

 

Info ja registreerimine:
Margus Alviste
tel 5622 9988
margus@alviste.com

või

Claire Peinar
tel 510 9326
claire.peinar@gmail.com

 

 

Eesti Käsitsivõitluse Assotsiatsioon tegeleb sõjakunsti õpetamisega. Meie treeningsüsteemi osad liigituvad kahte põhigruppi: võitlustehnikad ja tervistavad harjutused.

Võitlustehnikad

Tervistavad harjutused

 

Sõjakunst õpetab plastilist liikumismaneeri ning võitlusprintsiipe ja -tehnikaid, mida omavahel kombineerides on võimalik efektiivselt reageerida erinevatele rünnakuvormidele.