mis_on_s6jakunst

Sõjakunst – see on ainulaadne kompleks teadmisi, oskusi ja kogemusi, aga ka viis nende kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks kõigi nende toimingute raames, mis puudutavad inimese esmast ülesannet jääda ellu olgu siis lahingus või mis tahes muus ekstreemses olukorras. Seetõttu haarab sõjakunst väga laia teemade ringi, hõlmates mitte ainult erinevaid käsitsivõitluse- ja relvatehnikaid, vaid ka näiteks taktikat ja strateegiat, oskust anda esmaabi, kasutada ravimtaimi, erinevaid psühhoregulatsiooni tehnikaid jne.

Sõjakunsti harjutamise taktikaliseks eesmärgiks on omandada oskus jääda ellu võitluses, strateegiliseks eesmärgiks aga olla terve ja õnnelik ning elada kaua ja täisväärtuslikult.

Enesekehtestamise treening

Autonoomse isiksuse arendamine läbi võitluslike praktikate

 

Eesti Käsitsivõitluse Assotsiatsioon kutsub enesekehtestamise treeningule.
Avatreening toimub 01.10.2018 kl 19.00-21.30 TopGun Shooting Range lasketiirus Pirita TOP’is (TopGun Shooting Range, Purje 8, Tallinn).

Igaühel meist tuleb ette olukordi, kus oleme sunnitud ennast kehtestama – äris, elus, kodus jm. Kuidas ennetada selliseid olukordi läbi enda seisundi juhtimise? Kuidas sellistes olukordades ennast kehtestada ilma vägivallata? Kuidas tulla toime manipulatsioonide ja vägivaldsete isikutega?

Treeningmetoodika baseerub psüühika tugevdamisel läbi füüsilise keha harjutuste kompleksi ja sotsiaalsete oskuste arendamisel. Harjutused pärinevad erinevate riikide jõustruktuuride praktilistest väljaõppesüsteemidest.

Teooria:
• Personaalse turvalisuse kontseptsioon
• Sotsiaalsed suhted ja võimusuhted
• Vägivalla olemus ja liigid
• Isiksus ja suhted
• Psüühika olemus ja seos füüsilise kehaga
• Enesekehtestamist eeldavad situatsioonid ja nende dünaamika
• Läbirääkimiste ja enesekehtestamise tehnikad
• Positsioneerimine
• Toimetulek manipulatsioonide ja vägivallaga
• Enesekaitseprintsiibid ja tehnikad
• Psühhoregulatsioonitehnikad ja hingamine
• Kehavorm ja liikumine
• Tähelepanu kasutamine kriitilistes situatsioonides
• Võitluslikud tehnikad
• Kiire taastumise tehnikad
• Posttraumaatiline sündroom ja sellega toimetulek
• Töö erinevate esemete ja külmrelvadega
• Sissejuhatus tulirelva kasutamisse
• Kodaniku õigused ja kohustused ning õiguslikud piirangud
• Soovitused füüsiliseks treeninguks ja toitumiseks

Praktika:
• Aeroobne koormus
• Praktilised harjutused, olukordade lahendamine ja mängud
• Võitluslikud tehnikad
• Taastavad tehnikad
• Psühhoregulatsioonitehnikad
• Erinevate keskkondade ja ruumidega kohanemine
• Tulirelva alane praktiline väljaõpe ja laskeharjutused

 

Oodatud on kohtulikult karistamata mehed ja naised alates 16-ndast eluaastast.
Treeningud hakkavad toimuma esmaspäeviti kl 19.00-21.00 TopGun Shooting Range lasketiirus Pirita TOP’is ning erinevates looduslikes ja tehiskeskkondades.
Riietus – vaba sportlik, kaasa vahetusjalatsid.

 

Tasu 15.00 EUR avaürituse eest. Kohapeal tutvustame erinevaid maksevõimalusi.

 

Info ja registreerimine:
Maarja Tosso
tel 5629 9039
estkvas@gmail.com

või

Claire Peinar
tel 510 9326
claire.peinar@gmail.com

 

Teiste kursuste ja seminaride kohta leiad teavet meie Facebooki-lehelt