mis_on_s6jakunst

Sõjakunst – see on ainulaadne kompleks teadmisi, oskusi ja kogemusi, aga ka viis nende kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks kõigi nende toimingute raames, mis puudutavad inimese esmast ülesannet jääda ellu olgu siis lahingus või mis tahes muus ekstreemses olukorras. Seetõttu haarab sõjakunst väga laia teemade ringi, hõlmates mitte ainult erinevaid käsitsivõitluse- ja relvatehnikaid, vaid ka näiteks taktikat ja strateegiat, oskust anda esmaabi, kasutada ravimtaimi, erinevaid psühhoregulatsiooni tehnikaid jne.

Sõjakunsti harjutamise taktikaliseks eesmärgiks on omandada oskus jääda ellu võitluses, strateegiliseks eesmärgiks aga olla terve ja õnnelik ning elada kaua ja täisväärtuslikult.

Ellujäämisoskused

  • Oskus jääda ellu vaenulikes oludes
  • Oskus orienteeruda tundmatul maastikul (ka ilma kaardi ja kompassita)
  • Oskus leida vett joomiseks
  • Oskus eristada söödavaid taimi mürgistest
  • Oskus valmistada lõkse ja püüniseid ning küttida omavalmistatud relvadega (ling, oda, vibu jne)
  • Oskus käepäraste vahenditega teha ja säilitada tuld
  • Oskus leida/ehitada turvalist ööbimiskohta või varjet
  • Võime teha eelnimetatud asju üksi, ilma kõrvalise abita