mis_on_s6jakunst

Sõjakunst – see on ainulaadne kompleks teadmisi, oskusi ja kogemusi, aga ka viis nende kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks kõigi nende toimingute raames, mis puudutavad inimese esmast ülesannet jääda ellu olgu siis lahingus või mis tahes muus ekstreemses olukorras. Seetõttu haarab sõjakunst väga laia teemade ringi, hõlmates mitte ainult erinevaid käsitsivõitluse- ja relvatehnikaid, vaid ka näiteks taktikat ja strateegiat, oskust anda esmaabi, kasutada ravimtaimi, erinevaid psühhoregulatsiooni tehnikaid jne.

Sõjakunsti harjutamise taktikaliseks eesmärgiks on omandada oskus jääda ellu võitluses, strateegiliseks eesmärgiks aga olla terve ja õnnelik ning elada kaua ja täisväärtuslikult.

Energeetiline süsteem. Tundlike punktide ja tsoonide mõjutamine

Juba igiammustel aegadel jõudsid inimesed maailma eri paigus teineteisest sõltumata järeldusele, et on olemas konkreetne seos keha pinna erinevate piirkondade ja siseelundite vahel. Näiteks inimesel, kellel on probleeme südamega, tekib tihtipeale valulikkus või tuimus väikeses sõrmes, eriti vasaku käe väikesõrmes. Samuti vastupidi, avaldades survet väikese sõrme küüne siseküljele, tekib valuaisting, mis liigub mööda suhteliselt kindlat joont käe siseküljel kaenla alla ja sealt edasi südamesse.

Nii tekkis inimkeha energeetiline mudel, kus ühines teadmine ühendusjoontest ja nende seostest elutähtsate organite, verevarustuse, ainevahetuse ja erinevate lihasrühmade toonusega ning tundlike punktide ja tsoonidega, mis neid ühendusteid kontrollivad ja vahendavad energia liikumist organismis.
Tuginedes sellele teadmisele arenes diagnostika, kus patsiendil ühe või teise tundliku punkti mõjutamisel tekkiv reaktsioon andis ravitsejale küllalt täpse pildi antud isiku tervislikust seisundist.

Erinevatel ajastutel võeti vastavalt klimaatilistele tingimustele, oludele ja võimalustele kasutusele suur hulk näiliselt erinevaid meetodeid tundlike punktide ja tsoonide mõjutamiseks. Hoolimata välisest erinevusest rajanesid nad siiski samadel põhimõtetel ja paljud neist meetodeist on kasutusel ka tänapäeval. Mõjutusvahendiks võivad olla surve avaldamine käe mingi osaga, jalgadega, jahutamine või soojendamine, mõjutamine ravimtaimesegude ja salvide abil, samuti puust, luust, kivist esemetega ning luust või metallist nõeltega.