mis_on_s6jakunst

Sõjakunst – see on ainulaadne kompleks teadmisi, oskusi ja kogemusi, aga ka viis nende kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks kõigi nende toimingute raames, mis puudutavad inimese esmast ülesannet jääda ellu olgu siis lahingus või mis tahes muus ekstreemses olukorras. Seetõttu haarab sõjakunst väga laia teemade ringi, hõlmates mitte ainult erinevaid käsitsivõitluse- ja relvatehnikaid, vaid ka näiteks taktikat ja strateegiat, oskust anda esmaabi, kasutada ravimtaimi, erinevaid psühhoregulatsiooni tehnikaid jne.

Sõjakunsti harjutamise taktikaliseks eesmärgiks on omandada oskus jääda ellu võitluses, strateegiliseks eesmärgiks aga olla terve ja õnnelik ning elada kaua ja täisväärtuslikult.

Psühhoregulatsiooni tehnikad

Kuna inimese võimekus jääda ellu ekstremaalses olukorras sõltub 90 protsendi ulatuses psüühikast ja vaid 10 protsendi osas tema tehnilistest oskustest, on sõjakunsti oluliseks aspektiks spetsiifilised psühhofüüsilised harjutused, kus kehaline töö ühendatakse vaimse praktika ja õige hingamisega, et suunata oma emotsioone, suuta momentaalselt ümber lülituda tavaelust n.-ö. võitlusrežiimile ning tulla toime vaimse pinge ja lahingujärgse stressiga.