mis_on_s6jakunst

Sõjakunst – see on ainulaadne kompleks teadmisi, oskusi ja kogemusi, aga ka viis nende kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks kõigi nende toimingute raames, mis puudutavad inimese esmast ülesannet jääda ellu olgu siis lahingus või mis tahes muus ekstreemses olukorras. Seetõttu haarab sõjakunst väga laia teemade ringi, hõlmates mitte ainult erinevaid käsitsivõitluse- ja relvatehnikaid, vaid ka näiteks taktikat ja strateegiat, oskust anda esmaabi, kasutada ravimtaimi, erinevaid psühhoregulatsiooni tehnikaid jne.

Sõjakunsti harjutamise taktikaliseks eesmärgiks on omandada oskus jääda ellu võitluses, strateegiliseks eesmärgiks aga olla terve ja õnnelik ning elada kaua ja täisväärtuslikult.

Relvade kasutamine

  • Külmrelvad (nuga, mõõk, kirves, nui, hellebard, oda jne)
  • Igapäevaste tarbeesemete (näiteks taldrik, vihmavari, nöör, kepp, kivi jne) kasutamine relvana
  • Tulirelvad
    1. Lahinglaskmise tehnikad
    2. Tulirelva kasutamine külmrelvana lähivõitluses